SIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEEL

I-BEAM

ลักษณะ : เหล็กไอ-บีมนั้น มีลักษณะคล้ายกับ เอช-บีม แต่ให้สังเกตส่วนที่เป็น “ปีก” (flanges) ความลาดเอียงเข้าสู่แกนกลางหรือ “เอว”(web) โดยความหนาของปีกใกล้แกนกลาง(เอว)จะหนากว่าส่วนปลาย และปลายมีความโค้งมน บางแห่งอาจใช้ชื่อเรียกว่า S-Section เหล็ก ไอ-บีม(I-Beam) มีขนาดให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมในการออกแบบ

การใช้งาน : นิยมใช้เป็นโครงสร้างหลักของอาคารเช่นเดียวกันกับ H-Beam แต่ด้วยคุณสมบัติของปีกที่หนากว่าจึงนิยมนำมาใช้ทำรางเครนในอาคารงานอุตสาหกรรม

Tip : Wide Flange ไวด์แฟรงก์ เป็นชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งของเหล็กที่มีหน้าตัดแบบเป็นตัวเอช(H) โดยตัว “ปีก” ของเหล็ก ในภาษาอังกฤษนั้นก็คือ Flange ดังนั้น Wide Flange ก็อาจจะแปลให้เข้าใจง่ายๆ ได้ว่า คือเหล็กที่มี “ปีก” กว้างออกไปทั้งซ้ายและขวา จากแกนกลางนั่นเอง ซึ่งเป็นชื่อเรียกตามมาตรฐานประเทศสหรัฐอเมริกา

 สนใจสั่งซื้อสินค้า