STEEL SOLUTION SERVICES

งานออกแบบโครงสร้าง (Structural Design)

สถาปนิก หรือเจ้าของโครงการ สามารถนำแบบทางสถาปัตยกรรม มาปรึกษาวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจาก Steel Solution เพื่อประเมินราคา รับคำแนะนำการแก้ปัญหา ภายใต้เงื่อนไขในการก่อสร้างรูปแบบต่าง ๆ เช่น ระยะเวลาก่อสร้างที่จำกัด พื้นที่หน้างานที่มีขนาดเล็ก เป็นต้น ตลอดจนการออกแบบงานโครงสร้างเหล็ก(Structural Design) ที่แข็งแรง ประหยัด และตรงตามแนวความคิดการออกแบบ (Concept Design)

หลังจากออกแบบโครงสร้างเหล็ก (Structural Design) แล้วเสร็จนั้น Steel Solution จะดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อวางแผนการก่อสร้าง และขนส่งชิ้นส่วนงานโครงสร้างเหล็กที่มีความยาวเหมาะสม จากนั้นจึงเริ่มจัดทำแบบรายละเอียดการเตรียมชิ้นงานเหล็ก(Shop Drawing) ซึ่งจะใช้สื่อสารกับ ผู้ออกแบบทั้งสถาปนิก-วิศวกร เพื่อตรวจสอบว่าแบบเป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่ อีกทั้งยังใช้สื่อสารกับช่างเหล็ก (Steel Fabricator) เพื่อการดำเนินงานแปรรูปเหล็กตามแบบรายละเอียด และสุดท้ายใช้สื่อสารกับผู้รับเหมา (Contractor) เพื่อตรวจสอบชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กที่ส่งมายังสถานที่ก่อสร้าง ให้สามารถประกอบ และติดตั้งโครงสร้างเหล็กได้อย่างถูกต้อง

งานแปรรูปสินค้า (Fabrication)

การนำเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนมาแปรรูปตามแบบรายละเอียดการเตรียมชิ้นงานเหล็ก (Shop Drawing) โดยเหล็กทุกท่อนจะถูกแปรรูป ภายในโรงงาน ที่ใช้เครื่องมือ และเครื่องจักรคุณภาพสูง ในการวัดระยะ (Marking) ตัด (Cutting) เจาะ (Drilling) เชื่อม (Welding) ดัด (Bending) ทำสี(Coating) ที่ทำให้ชิ้นงานโครงสร้างเหล็กแปรรูป (Fabricated Steel) ได้คุณภาพ ระยะ และขนาดที่ถูกต้องแม่นยำสูงกว่าการแปรรูปที่สถานที่ก่อสร้าง

บางโครงการที่ใช้โครงสร้างเหล็กรูปพรรณรีดร้อนแค่บางส่วน หรือต้องการใช้ชิ้นส่วนเหล็กรูปพรรณรีดร้อนแบบสั่งทำที่มีรูปแบบเฉพาะตัว เช่น การดัดโค้ง (Bending) สามารถเข้ารับคำปรึกษา ให้เราออกแบบ รวมถึงประมาณราคาในการผลิตได้

สำหรับลูกค้าที่ต้องการโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป สั่งผลิตชิ้นส่วนมาตรฐานจำนวนมาก หรืออาคารที่ต้องใช้โครงสร้างในรูปแบบซ้ำ ๆ เช่นโรงจอดรถ อาคารพานิชย์ ฯลฯ Steel Solution สามารถแนะนำ จัดทำแบบมาตรฐานให้ท่านได้เลือกใช้ตามความเหมาะสมตามการใช้งาน หรือสามารถสั่งทำแบบพิเศษตามรูปแบบที่ต้องการได้เช่นกัน เพื่อการนำไปประกอบที่หน้างานอย่างรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ ช่วยลดการสูญเสียที่ไม่จำเป็น

งานประกอบติดตั้งโครงสร้างเหล็ก (Erection)

เมื่อจัดทำชิ้นส่วนเหล็กโครงสร้างรูปพรรณแปรรูป(Fabricated Steel) ภายในโรงงานเรียบร้อยแล้วจะถูกส่งไปยังหน้างาน และทำการยกติดตั้ง (Erection) ซึ่งชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กรูปพรรณแต่ละชิ้นจะถูกยึดเข้าด้วยกันด้วยสลักเกลียว (Bolt) และแป้นเกลียว (Nut) หรือเรียกว่าระบบ “Bolted Connection” ซึ่งทำให้สามารถก่อสร้างได้รวดเร็ว ควบคุมคุณภาพการก่อสร้างได้ดีกว่าการก่อสร้างด้วยระบบอื่น และงานติดตั้งที่ได้จะมีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบแนวดิ่ง-ฉาก ความแน่นของสลักเกลียว (Bolt) สามารถตรวจสอบได้ง่าย

สำหรับบางโครงการที่มีการออกแบบสถาปัตยกรรมและแบบวิศวกรรมพร้อมเรียบร้อยแล้ว สามารถมารับคำปรึกษาของส่วนโครงสร้างเหล็กรูปพรรณรีดร้อนสำหรับงานก่อสร้างได้เช่นกัน โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนตารางงาน จัดเตรียมขนส่งสินค้า จนไปถึงเข้าติดตั้งหน้างาน โดยทางทีมงานจะเข้าประสานงานกับงานโครงสร้างส่วนอื่น ๆ โดยคำนึงถึงความถูกต้องปลอดภัยแบบมืออาชีพ ดูแลให้คำปรึกษาตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ เพื่อความราบรื่นในการก่อสร้างที่ควบคุมทั้งระยะเวลาและงบประมาณได้อย่างแม่นยำ

การติดตั้งโครงสร้างเหล็กแบบยึดด้วยสลักเกลียว (Bolted Connection)

การติดตั้งแบบยึดด้วยสลักเกลียว นอกจากสามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็วง่ายดาย รอยต่อมีคุณภาพสวยงาม นอกจากนี้ยังเป็นระบบก่อสร้างแบบแห้ง หน้างานจึงสะอาดดูแลรักษาง่าย

การตรวจสอบ

การติดตั้งแบบยึดด้วยสลักเกลียวนั้นจะมีการตรวจสอบชิ้นส่วนทุกชิ้น และรอยต่อทุกจุดว่าแข็งแรง ถูกต้องตรงตามแบบหรือไม่ รวมถึงวัดระยะฉาก และความแน่นของสลักเกลียวทุกตัว

 

235
Siam Yamato Steel ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนาประสบการณ์ในการใช้งานของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่