ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์เป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจ

SYS ยึดถือคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจ โดยคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพชั้นเยี่ยมปลอดจากสารกัมมันตรังสี ตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด และควบคุมคุณภาพอย่างละเอียดทุกขั้นตอนการผลิต ทำให้ SYS ได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ มากมาย อาทิ TIS, JIS, BS, ASTM, EURONORM, AS/NZS, MS และ SNI เป็นต้น อีกทั้ง SYS ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ การจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอภัย  จากหน่วยงานที่ให้การรับรองมาตรฐานระดับสากล ได้แก่ ISO 9001, ISO 14001, TIS 18001, OSHAS 18001, CE Mark, และ ABS เป็นต้น

ด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ทำให้เหล็ก SYS สามารถสนองความต้องการ การใช้งานของโครงสร้างได้ทุกประเภท รองรับการออกแบบสิ่งปลูกสร้างได้ทุกสภาพพื้นที่ ทำให้สิ่งปลูกสร้างดูล้ำสมัย หรูหรา บ่งบอกถึงความโดดเด่น และมีเอกลักษณ์

 

standard

 

กลุ่มผลิตภัณฑ์

เหล็กที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างมีหลากหลายชนิด ตั้งแต่ใช้เป็นส่วนประกอบเล็กๆ อย่างการประดับตกแต่งอาคาร หรือใช้เป็นส่วนประกอบเพื่อเสริมแรงร่วมกับวัสดุอื่น จนไปถึงใช้เพื่อเป็นโครงสร้างหลักของอาคาร

สำหรับอาคารที่ใช้เหล็กเป็นพระเอกชูโรงหรือเป็นโครงสร้างหลักนั้น นิยมใช้เหล็กรูปพรรณรีดร้อนที่มีหน้าตัดรูปแบบต่างๆกัน ซึ่งศัพท์เทคนิคจะเรียกหน้าตัดว่า Section ได้แก่ 1.เอช-บีม(H-Beam) 2.ไอ-บีม(I-Beam) 3.เหล็กรางน้ำ(Channel) 4.เหล็กฉาก(Angle) 5.คัท-บีม(Cut Beam) และ 6.ชีทไพล์(Sheet Pile) ซึ่งมีลักษณะและรายละเอียดในการใช้งานแตกต่างกันในบางส่วนลักษณะ : เหล็กไอ-บีมนั้น มีลักษณะคล้ายกับ เอช-บีม แต่ให้สังเกตส่วนที่เป็น “ปีก” (flanges) ความลาดเอียงเข้าสู่แกนกลางหรือ "เอว"(web) โดยความหนาของปีกใกล้แกนกลาง(เอว)จะหนากว่าส่วนปลาย และปลายมีความโค้งมน บางแห่งอาจใช้ชื่อเรียกว่า S-Section เหล็ก ไอ-บีม(I-Beam) มีขนาดให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมในการออกแบบ

การใช้งาน : นิยมใช้เป็นโครงสร้างหลักของอาคารเช่นเดียวกันกับ H-Beam แต่ด้วยคุณสมบัติของปีกที่หนากว่าจึงนิยมนำมาใช้ทำรางเครนในอาคารงานอุตสาหกรรม
Tip : Wide Flange ไวด์แฟรงก์ เป็นชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งของเหล็กที่มีหน้าตัดแบบเป็นตัวเอช(H) โดยตัว “ปีก” ของเหล็ก ในภาษาอังกฤษนั้นก็คือ Flange ดังนั้น Wide Flange ก็อาจจะแปลให้เข้าใจง่ายๆ ได้ว่า คือเหล็กที่มี “ปีก” กว้างออกไปทั้งซ้ายและขวา จากแกนกลางนั่นเอง ซึ่งเป็นชื่อเรียกตามมาตรฐานประเทศสหรัฐอเมริกา