ร่วมงานกับเรา
พนักงานเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้บริษัทแข็งแกร่ง เติบโต และประสบความสำเร็จ

กำลังคนถือเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจแข็งแกร่ง มีความมั่นใจในความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
และความสามารถที่จะประสบความสำเร็จ ในตลาดโลก ที่ SYS เราทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ
และสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้

สถานที่
ตำแหน่ง
 • ระยอง
  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
  1

  • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

   สำนักงานกรรมการผู้จัดการ

   วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี อาชีวอนามัยฯ
   เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป
   เพศ ชาย/หญิง

   คุณสมบัติ

   – สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
   – สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
   – ผ่านการเรียน รด หรือเกณฑ์ทหาร

 • ระยอง
  เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
  1

  • เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

   ฝ่ายบริหาร

   วุฒิการศึกษา วศ.บ.โลจิสติกส์
   เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป
   เพศ ชาย/หญิง

   คุณสมบัติ

   – สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
   – สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
   – ผ่านการเรียน รด หรือเกณฑ์ทหาร

 • ระยอง
  นักบัญชี
  1

  • นักบัญชี

   ฝ่ายบริหาร

   วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
   เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป
   เพศ ชาย/หญิง

   คุณสมบัติ

   – สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
   – สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
   – ผ่านการเรียน รด หรือเกณฑ์ทหาร

 • ระยอง
  วิศวกร
  3

  • วิศวกร

   ฝ่ายผลิต

   วุฒิการศึกษา วศ.บ.โลหการ / วศ.บ.ไฟฟ้า /เครื่องกลไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์
   เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป
   เพศ ชาย/หญิง

   คุณสมบัติ

   – สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
   – สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
   – ผ่านการเรียน รด หรือเกณฑ์ทหาร

 • ระยอง
  วิศวกร
  1

  • วิศวกร

   ฝ่ายวิศวกรรม

   วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วศ.บ.คอมพิวเตอร์
   เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป
   เพศ ชาย

   คุณสมบัติ

   – สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
   – ผ่านการเรียน รด หรือเกณฑ์ทหาร

 • ระยอง
  เจ้าหน้าที่จัดหา
  1

  • เจ้าหน้าที่จัดหา

   ฝ่ายจัดหา

   วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี / เศรษฐศาสตร์ / รัฐศาสตร์ / วิศวกรรม
   เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป
   เพศ ชาย/หญิง

   คุณสมบัติ

   – สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
   – สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
   – ผ่านการเรียน รด หรือเกณฑ์ทหาร

 • ระยอง
  เจ้าหน้าที่จัดหาเศษเหล็ก
  1

  • เจ้าหน้าที่จัดหาเศษเหล็ก

   ฝ่ายจัดหา

   วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บธ.บ.ธุรกิจระหว่างประเทศ
   เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป
   เพศ ชาย

   คุณสมบัติ

   – สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
   – สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
   – ผ่านการเรียน รด หรือเกณฑ์ทหาร

 • ระยอง
  วิศวกร
  1

  • วิศวกร

   ฝ่ายวิศวกรรม

   วุฒิการศึกษา วศ.บ.ไฟฟ้า
   เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป
   เพศ ชาย

   คุณสมบัติ

   – สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
   – ผ่านการเรียน รด หรือเกณฑ์ทหาร

 • กรุงเทพมหานคร (บางซื่อ)
  นักการตลาด
  1

  • นักการตลาด

   ฝ่ายการตลาด

   วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาสถิติธุรกิจ / เศรษฐศาสตร์
   เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป
   เพศ ชาย/หญิง

   คุณสมบัติ

   – สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
   – สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
   – ผ่านการเรียน รด หรือเกณฑ์ทหาร

 • กรุงเทพมหานคร (บางซื่อ)
  วิศวกรขาย
  1

  • วิศวกรขาย

   ฝ่ายการตลาด

   วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วศ.บ.โยธา
   เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป
   เพศ ชาย

   คุณสมบัติ

   – สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
   – สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
   – ผ่านการเรียน รด หรือเกณฑ์ทหาร


สนใจร่วมงานติดต่อ

ส่วนการบุคคล บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จำกัด
เลขที่ 9 ถ.ไอ-เจ็ด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทรศัพท์ : (038) 683-723