News and Activities
SYS จัดสัมมนาอัพเดตเทรนด์การออกแบบโครงสร้างเหล็ก “Architecture in Steel 2018”
31 Mar 2018
Architecture 18_01

นายพงษ์ศักดิ์ แห่ล้อม (กลาง) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (SYS) ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ จัดสัมมนา “Architecture in Steel 2018” เพื่อให้สถาปนิกได้รับความรู้ใหม่เกี่ยวกับการออกแบบงานโครงสร้างเหล็ก และการออกแบบงานรอยต่อโครงสร้างเหล็กในงานสถาปัตยกรรม โดยได้รับเกียรติจาก นายชนาสิต ชลศึกษ์ (ซ้าย) สถาปนิกจาก STU/D/O Architects ที่ใช้โครงสร้างเหล็กออกแบบโครงการจนได้รับรางวัล 2016 ASA Gold Medal Award และ รศ.ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์ (ขวา) อาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้เขียนหนังสือ Steel Connection มาร่วมบรรยายให้ความรู้ ภายในงานยังมีการจัดเวิร์กชอป เพื่อให้สถาปนิกได้ทดลองใช้โปรแกรมสำหรับการออกแบบเหล็กกับรอยต่อวัสดุต่างๆ โดยงานนี้จัดขึ้น ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต สุขุมวิท เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

(ประมวลภาพบรรยากาศภายในงาน Architecture in Steel 2018)

Architecture 18_02 Architecture 18_03 Architecture 18_04 Architecture 18_05 Architecture 18_06 Architecture 18_07 Architecture 18_08 Architecture 18_09 Architecture 18_10 Architecture 18_11 Architecture 18_12 Architecture 18_17 Architecture 18_18 Architecture 18_19 Architecture 18_20 Architecture 18_21 Architecture 18_22 Architecture 18_23 Architecture 18_24 Architecture 18_25 Architecture 18_26 Architecture 18_27 Architecture 18_28 Architecture 18_29 Architecture 18_30 Architecture 18_31 Architecture 18_32 Architecture 18_33

 

0