ข่าวสารและกิจกรรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารห้องสมุดโครงสร้างเหล็ก H-Beam
14 มิ.ย. 2560

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารห้องสมุดโครงสร้างเหล็ก H-Beam ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านห้วยตง  อ.นบพิตำ  จ.นครศรีธรรมราช  เมื่อวันที่  26 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา  ในโอกาสนี้ ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะผู้บริหารจากบริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด(SYS) และ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ถวายอาคารห้องสมุดให้กับศูนย์การเรียนแห่งนี้   โดย SYS เป็นผู้สนับสนุนเหล็ก H-Beam และค่าวัสดุก่อสร้างทั้งหมด รวมถึงสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน  และยังได้รับการสนับสนุนจากอีก 2 หน่วยงาน ได้แก่   บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยนิตยสาร Room รับหน้าที่เป็นผู้ออกแบบ และ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี ส่งอาสาสมัครก่อสร้าง

DSC_0899